החזית העממית לשחרור פלסטין

החזית העממית לשחרור פלסטין היא קבוצת טרור מרקסיסטית-לניניסטית. הם מתנגדים חד משמעית לקיומה של ישראל בכל צורה שהיא. הם גם מתנגדים לכל קשר או משא ומתן עם ישראל. הם אחראים להתקפות רבות נגד אזרחים ישראלים. ארה"ב, קנדה, ישראל והאיחוד האירופי הגדירו את ההחזית העממית לשחרור פלסטין כארגון טרור.