האם יש זכות שיבה פלסטינית?

במשך עשרות שנים, ההנהגה הפלסטינית דרשה את זכות השיבה של כל הפליטים וצאצאיהם למה שהיא כיום ישראל, עזה והגדה המערבית. האו"ם מכיר בכך שיש 5 מיליון פליטים ברחבי העולם ויש ארגון נפרד של סוכנות הסיוע של האו"ם שנועד לסייע לפליטים פלסטינים. אין ארגון אחר כמו זה כדי לעזור לקבוצות פליטים ספציפיות. 

 

זכות השיבה פועלת כקלף מיקוח לשימוש כנגד ישראל, כחלק ממאמצי ההנהגה הפלסטינית לוותר על תהליך השלום. המטרה הבסיסית של מה שנקרא זכות השיבה היא מדינת רוב פלסטינית מהנהר לים וללא מדינה יהודית.