לינדה סרסור

לינדה סרסור היא פעילה פרוגרסיבית שלכאורה, מתחברת למטרות פרוגרסיביות רבות, למרות שהמטרה העיקרית שלה היא לעשות את זה בקונפליקס הישראלי/פלסטיני.