אובדן אדמות פלסטיניות

בשנת 2015, ערוץ החדשות MSNBC השתמשו במפות אוויריות אלה, ולאחר מכן חזרו בהם. עם זאת, הם עדיין נפוצים כיום על ידי קבוצות אנטי-ישראליות. המפות מבלבלות בין קטגוריות אתניות ולאומיות (יהודי וישראלי, ערבי ופלסטיני), רכוש וריבונות, והתנועה הלאומית הפלסטינית עם מדינות ערב השולטות על שטח כבוש במשך דור. המפה משנת 2000 מציגה בטעות את תוצאות הסכם אוסלו.