האם ישראל עיקרה נשים אתיופיות?

לא היה עיקור כפוי של נשים אתיופיות, נקודה. השקר הזה מקורו בכתבה חדשותית בדיווח של "הארץ" משנת 2012, שבו הופץ השקר כי הרשויות הישראליות אילצו נשים אתיופיות לקבל זריקות של דפו-פרוברה, אמצעי מניעה שנמשך שלושה חודשים, כדי לעלות לישראל. ועדה ישראלית חקרה את האירוע. החקירה התנהלה משנת 2013 ועד תחילת 2016, וזיכתה את מדינת ישראל:

"לא נמצאו ראיות לטענות שהועלו לפיהן זריקות למניעת הריון ניתנו לנשים אתיופיות בלחץ או איום, גלוי או סמוי, או בכל דרך שאינה ראויה" – מבקר המדינה יוסף שפירא, "הארץ". ינואר 2016.