האם גדר הבטחון של ישראל אינה חוקית?

גדר הבטחון של ישראל הוצבה בתגובה לטרור ותפקידה העיקרי הוא למנוע הרג של חפים מפשע.