האם ישראל כיוונה שלא בצדק בשש ארגוני צדקה פלסטיניים?

Anti-Israel detractors claim that Israel unfairly targeted six Palestinian NGOs to silence them and stop their attempts to help Palestinians. But the reality is more complicated. NGO Monitor has meticulously tracked several Palestinian charities and their connection to Palestinian terror groups, which led to the Israeli government designating these six charities as terror organizations.

כתיבת תגובה

האם ישראל הוציאה מחוץ לחוק שלא בצדק ששה ארגונים פלסטיניים?

האם ישראל הוציאה מחוץ לחוק שלא בצדק ששה ארגונים פלסטיניים?

האם ישראל הוציאה מחוץ לחוק שלא בצדק שישה ארגונים פלסטיניים?

מתנגדים אנטי-ישראלים טוענים שישראל הוציאה מחוץ לחוק באופן לא הוגן שישה ארגונים לא ממשלתיים פלסטיניים כדי להשתיק אותם ולהפסיק את ניסיונותיהם לעזור לפלסטינים. אבל המציאות מורכבת יותר. ארגון NGO Monitor עקב בקפדנות אחר אותם ארגוני צדקה פלסטיניים והקשר שלהם לקבוצות טרור פלסטיניות, מה שהוביל לכך שממשלת ישראל הגדירה את ששת הארגונים הללו כארגוני טרור.