הוושינגטון פוסט שם את הנרטיב האנטי-ישראלי לפני עובדות חיסוני COVID-19

The Washington Post’s self-declared principles, the newspaper told readers in a Jan. 1, 2016 article, “are displayed in brass linotype letters in an entrance to the newsroom.” It stands to reason, therefore, that the Post’s WorldViews columnist, Ishaan Tharoor, has seen them. But judging by his Jan. 12, 2021 article, “Israel’s vaccine success can’t hide a deeper divide,” one has…