האם ישראל היא תוצר של עליונות לבנה?

הציונות נוסדה כתנועה להגדרה עצמית של העם היהודי במולדת אבותיו. הציונות היא תנועה של עם יליד, כל טענה על הקמתה של ישראל כמאמץ גזעני, או עם רעיונות עליונות לבנה, היא לא יותר מאשר תעמולה שנוצרה על ידי ברית המועצות.