האם ה-IHRA מדכא קולות פלסטינים?

Although many claim that the International Holocaust Remembrance Alliance Definition of Antisemitism silences Palestinian voices, this is not the case. The definition is a guideline which has been adopted by many nations and universities around the world, to understand and address the rising rates of antisemitism. Anti-Israel detractors claim that the IHRA silences them because it defines certain elements of their rhetoric as antisemitism. However, the utilization of antisemitic tropes and demonization and delegitimization of antisemitic tropes, substituting Zionists in those tropes instead of Jews, does fall under the IHRA definition of antisemitism. 

Clearly, antisemites and anti-Zionist activists just want a free license to spread antisemitic rhetoric under the guise of legitimate criticism of Israel. 

כתיבת תגובה

האם ה-IHRA  (כוח המשימה הבין-לאומי להנצחת זכר השואה) מדכאת קולות פלסטינים?

האם ה-IHRA (כוח המשימה הבין-לאומי להנצחת זכר השואה) מדכאת קולות פלסטינים?

האם ה-IHRA (כוח המשימה הבין-לאומי להנצחת זכר השואה) מדכא קולות פלסטינים?

למרות שרבים טוענים שההגדרה של ארגון IHRA על האנטישמיות משתיקה קולות פלסטינים, זה לא המקרה. ההגדרה היא קו מנחה שאומץ על ידי אומות ואוניברסיטאות רבות ברחבי העולם, כדי להבין ולטפל באנטישמיות העולה. מתנגדים אנטי-ישראלים טוענים שה-IHRA משתיק אותם מכיוון שהוא מגדיר אלמנטים מסוימים ברטוריקה שלהם כאנטישמיות. עם זאת, השימוש באמירות אנטישמיות, ודה-לגיטימציה של מדינת ישראל, ודמוניזציה של הציונות, אכן נמצאים תחת הגדרת ה-IHRA לאנטישמיות.


אנטישמים ופעילים אנטי-ציוניים רק רוצים רישיון חופשי להפיץ רטוריקה אנטישמית במסווה של ביקורת לגיטימית על ישראל